کیفیت انتقال حرارت در اتصالات عایق‌بندی شده بناها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دسته بندی نشده
  4. chevron_right
  5. کیفیت انتقال حرارت در اتصالات عایق‌بندی شده بناها

کیفیت انتقال حرارت در اتصالات عایق‌بندی شده بناها

در این بخش نمونه‌هایی از عایق بندی مربوط به اتصالات در بناها نمایش داده شده است.

فضای کنترل شده

بخش‌هایی از فضای داخلی یک ساختمان که داخل فضای قابل سکونت واقع شده و یا چسبیده به یک فضای کنترل شده دیگر می‌باشند. در این فضا به وسیله تجهیزات تهویه‌ای دمای آن در یک رنج خاص می‌باشد.

فضای کنترل نشده

تمامی فضاهایی که در آن کنترل دما بوسیله تجهیزات تهویه وجود ندارد مانند پارکـــینـگ‌ها دالان‌ها، راه پله‌هاو نظایر آن‌ها. شایان ذکر است که خارج از ساختمان همیشه فضای کنترل نشده مـی‌باشد ولـی داخل سـاختمان می‌تواند یکی از دو فضای مذکور باشد.

اتصال دیوار با کف روی خاک

اتصال دیوار با کف مجاور

اتصال دیوار با کف مجاور

اتصال دیوار با کف طبقات

اتصال دیوار با کف طبقات

اتصال دیوار با بام

اتصال دیوار با بام

مطالب مرتبط

فهرست